V plaveckom klube PLATESA odstraňujeme plaveckú negramotnosť a zameriavame sa na správne učenie plaveckých spôsobov.

Do našej činnosti patrí:

  • základné plávanie,
  • zdokonaľovacie plávanie,
  • kondičné plávanie,
  • zdravotné plávanie.

K uskutočneniu týchto cieľov má plavecký klub PLATESA k dispozícií pestrú paletu didakticko-plaveckých pomôcok.

Formy výcviku:

  • kurzy plávania pre širokú verejnosť,
  • kurzy plávania pre MŠ, ZŠ a SŠ,
  • individuálna výučba v počte 1 až 2 plavci.