Plavecký klub PLATESA vznikol 9.12.2004 transformáciou plaveckej firmy PLATESA, ktorej zakladateľmi boli v roku 1999 dvaja nadšenci plávania Mgr. Juraj Adamík a Mgr. Štefan Ragula.

Podnetom k vzniku firmy boli ich skúsenosti v oblasti plaveckých športov a zistenie veľkej plaveckej negramotnosti žiakov základných a stredných škôl, obyvateľov mesta Žiliny a okolia.

Pri vzniku plaveckého klubu PLATESA sa vo veľkej miere podieľala aj Ing. Gabriela Zacharovská.

Logo a názov plaveckého klubu vytvoril Juraj Adamík. Názov je symbolický, vychádza z vývoja ryby platesa, ktorá keď je malá rybka, pláva pohybom ako väčšina rýb a postupným vývojom a rastom sa začne vlniť ako delfín. A tak je to aj v klube PLATESA, kde sa každý „v škole plávania“ môže naučiť plávať a zdokonaliť vo všetkých plaveckých spôsoboch, ktoré poznáme, až po vlnenie a plávanie plaveckým spôsobom delfín.