Mestská krytá plaváreň Žilina

Vysokoškolákov 8

010 08, Žilina