Prezident: Mgr. Juraj Adamík
Správna rada: Mgr. Juraj Adamík
  Ing. Gabriela Zacharovská
Mgr. Lenka Ďudíková